Mindfulness

Co to jest
Mindfulness?

Mówiąc najprościej, uważność to świadomość każdej chwili. Pielęgnuje się ją przez celową koncentrację na rzeczach, nad którymi zwykle się nie zastanawiamy. Jest to systematyczny rozwój nowych rodzajów kontroli i mądrości w naszym życiu, oparty na naszych wewnętrznych zdolnościach relaksacji, skupiania uwagi, świadomości i percepcji. (Jon Kabat-Zinn, „Życie Piękna Katastrofa”)

Dla mnie osobiście uważność (Mindfulness) to bycie bardziej obecnym i świadomym siebie, swoich zachowań, automatyzmów, oraz większy kontakt z ciałem, myślami i emocjami.  Nie jest to szereg zgrabnych technik, ale raczej sposób przeżywania rzeczywistości.

Dla kogo jest Mindfulness?

Praktyka uważności (Mindfulness) jest dla każdego, bez względu na religię czy przekonania. Uważność praktykowana na zachodzie wiele zawdzięcza jej popularyzatorowi profesorowi Jonowi Kabat-Zinn i z natury jest i powinna być sekularna. Kultywowanie i rozwijanie  uważności jest dostępne dla każdego, jeśli nie ma ku temu konkretnych przeciwwskazań, które zwykle omawiamy na pierwszych sesjach.

Dzięki większej uważności łatwiej jest zorientować się, że niektóre nasze dolegliwości mogą mieć podłoże psychosomatyczne, co pozwoli poszukać odpowiedniej pomocy na dany problem. Ponadto praktyka uważności może być także skuteczną metodą zapobiegania nawrotom depresji oraz wypaleniu zawodowemu. Rozwijanie zmysłu samoobserwacji pozwala na większy kontakt z własnymi emocjami, większy dystans do swoich myśli, co może wpływać pozytywnie na relacje z innymi, ale przede wszystkim ze sobą samym. Dzięki uważności jesteśmy w stanie być bardziej elastycznymi emocjonalnie i zmniejszamy szanse na działanie w nawykowy sposób.

Każdy może skorzystać z praktykowania uważności. Potrzebujemy jej aby bardziej świadomie kroczyć przez życie, aby się zatrzymać na chwilę w codziennej gonitwie i złapać oddech, aby być bardziej obecnym w „tu i teraz”, bez ciągłego podróżowania do przyszłości i przeszłości. Uważność tak jak ja ją rozumiem, przeżywam, lub uczę na moich kursach, czy sesjach indywidualnych, nie jest panaceum na wszystkie problemy tego świata, ale pomaga wnieść do naszego życia więcej wartości, zmniejszyć cierpienie, które nierzadko tworzymy sami sobie, oraz skierować nasz kompas na nasze wartości.

Jak zacząć praktykować Mindfulness?

Jako pierwszy krok możesz rozważyć wzięcie udziału w ośmiotygodniowym Kursie Redukcji Stresu Opartym na Uważności (MBSR) lub w innym programie Mindfulness np. Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT). Są to najbardziej znane treningi uważności, których skuteczność została potwierdzona wieloma badaniami i analizami. W przypadku, gdy Twój tryb życia uniemożliwia Ci dołączenie do kursu grupowego, lub interesuje Cię poznanie uważności w kontekście obszaru z którym pracujesz (nerwice, bóle chroniczne, depresja, dolegliwości psychosomatyczne) zapraszam Cię na sesje indywidualne.

Skontaktuj się ze mną